header_skr1.png

 

Op deze pagina vindt u informatie die de Kernraad met haar inwoners wil delen. 

Reageren hierop kan volgens ons e-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Leden Kernraad

 Naam  

Funktie  Telefoon 
 Math Stultiens  voorzitter  0402019206
 Nol Kuijpers  secretaris  
 Noud van Poppel  penningmeester  

 Ruud Coppens  

 Jari Hermans

 Jack Spanbroek

 Janny Stevens

 

 

   
 

 

 

 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Jaarvergadering 2017 van de Kernraad op maandag 20 november.

 

Beste inwoner van Riethoven,

De Stichting Kernraad Riethoven nodigt u nogmaals uit voor haar Openbare Jaarvergadering 2017 op maandag 20 november, aanvang 20.00 uur, in De Rietstek. De agenda voor deze jaarvergadering is als volgt:

1.  Opening

2.  ‘Je gezondheid steeds meer in eigen hand’  door Peter Portheine, directeur van ‘Slimmer Leven 2020’

Pauze

3.  Activiteiten 2017 en Projecten 2018

4.  Afscheid en benoeming Bestuursleden  

5.  Verslag Openbare Jaarvergadering 2016

6.  Rondvraag      

7.  Sluiting

Als toelichting bij agendapunt 2. schrijft Peter Portheine:

 Je gezondheid steeds meer in eigen hand

Steeds meer rukt de techniek op in onze samenleving. Gewild en ongewild komen er steeds meer toepassingen, o.a. voor je smartphone, die mensen in staat stellen om zelf meer te weten en te meten over je gezondheid. Veel mensen kennen al de apps waarmee je kan zien hoeveel stappen je hebt gezet en hoeveel calorieën je daarmee hebt verbrand. Echter diezelfde telefoon vertelt je ook als je te weinig stappen hebt gezet om dagelijks genoeg te bewegen. Diezelfde technologie zorg er ook voor dat je wordt gewaarschuwd als iemand met bijv. dementie de weg dreigt kwijt te raken. Of iemand die op zichzelf woont en valt en niet alleen meer kan opstaan. Dan is het handig als dat wordt opgemerkt en er bijv. een buurman of familielid wordt gewaarschuwd. Dat zijn de toepassingen die dichtbij zijn, maar we lezen ook steeds meer over robots in de zorg of andere nieuwe mogelijkheden. Ik beschouw het als een mooie uitdaging als inwoner van Riethoven, actief in deze regio Brainport, op deze bijeenkomst iedereen een kijkje te geven waar we nu staan en waar we naar toegaan. Gelukkig maken we die keuzes met elkaar en zullen diezelfde robots morgen echt geen taken overnemen. Sterker nog de rol die ze nu hebben ligt veel meer in de hoek van een maatje voor mensen die eenzaam zijn of soms door een beperking meer in zichzelf zijn gekeerd. En daarbij zal ik iets vertellen over al die bedrijven in deze regio die in Nederland maar ook ver daarbuiten bezig zijn om te werken aan die nieuwe mogelijkheden. Het mooie is dat al die nieuwe ontwikkelingen ook voor werkgelegenheid zorgen in o.a. De Kempen. Niet alleen de technische bedrijven maar ook de hotels, de horeca en al die bedrijven die zorgen voor al die mensen die inmiddels in deze regio werken.

Bij agendapunt 3. zullen we onder andere ingaan op:

-  het initiatief ‘Samenwerkingsoverleg Riethoven’, gestart door KBO, Hofstek, Rietstek, ‘Zorg in eigen Dorp’ en de Kernraad.

- het initiatief van de Kernraad om een inventarisatie op te stellen van huidige en te verwachten toekomstige knelpunten in de gemeenschapsvoorzieningen in Riethoven.

Graag tot ziens op onze jaarvergadering,

 

Namens de Kernraad Riethoven,

Math Stultiens, voorzitter.

Uitbreiding Kernraad.

 

In 2014 heeft de werkgroep ‘Zorg in eigen Dorp’ van de Kernraad een ‘Plan van Aanpak’ gepubliceerd en gecommuniceerd met de Riethovense gemeenschap. Veel van de deelplannen zijn ondertussen omgezet in lopende activiteiten (zoals ‘Dorpsondersteuning’ en ‘Samen Eten’), proefprojecten (bv. ‘Dagbesteding’) of initiatieven (bv. ‘Wonen Achter de Sleutel’ en ‘Woonvoorziening met Intramurale Zorg’).

Op veel fronten zijn of worden op het werkgebied zorg en wonen activiteiten gestart, die overleg vragen met gemeente, Riethovense organisaties en verenigingen, zorgaanbieders, sponsoren en andere partijen. Reden om de Kernraad te versterken en tegelijkertijd de communicatielijnen met de werkgroep ZieD te verkorten. Vandaar dat Janny Stevens en Jack Spanbroek toegetreden zijn tot de Kernraad.

Met het opnemen van Janny Stevens in de Kernraad wordt tevens gevolg gegeven aan een aanbeveling van de GGD Brabant-Zuidoost bij de evaluatie van de dorpsondersteuning in de gemeente Bergeijk in 2016. Formeel is de Kernraad namens de gemeente opdrachtgever voor de Dorpsondersteuner. Doordat feitelijk een door de Kernraad benoemde begeleidingscommissie als opdrachtgever fungeert, is de onafhankelijkheid van de Dorpsondersteuner voldoende gegarandeerd.

 Jack Spanbroek blijft deel uitmaken van de werkgroep Zied en wordt zo het aanspreekpunt voor zorg en wonen gerelateerde zaken binnen de Kernraad.

Wij wensen Janny en Jack veel succes als Bestuurder van de Stichting Kernraad Riethoven.

Namens de Kernraad Riethoven,

Math Stultiens, voorzitter.

 

 

Afsluiting project 'Verkeersveiligheid'.  

 

De Kernraad is medio 2016 gestart met een project ‘Verkeersveiligheid’ in Riethoven. Onderdeel van dit project was een oproep aan de inwoners, organisaties en verenigingen van Riethoven om verkeersonveilige situaties in het dorp te melden via de participatiesite van Veilig Verkeer Nederland (VVN) of via een e-mail aan de Kernraad.

Tijdens een goed bezochte bijeenkomst op 18 januari 2017 in de Rietstek, georganiseerd door de Kernraad samen met VVN en de gemeente Bergeijk, hebben de heren Kevin Penninx en Geert Bullens van de gemeente Bergeijk een toelichting gegeven op het beleid van de gemeente. Sanne Beemster van Veilig Verkeer Nederland heeft laten zien welke ondersteuning de VVN kan bieden bij initiatieven ter verbetering van de verkeersonveilige situaties.

Inmiddels heeft VVN alle melders, die een verkeersonveilige situatie gemeld hebben via hun participatiesite, benaderd om, met eventuele ondersteuning van VVN en mogelijk samen met de gemeente Bergeijk, een verbeteractie te starten. De Kernraad heeft enkele verenigingen, die onveilige verkeerssituaties via een e-mail gemeld hebben, ondersteuning aangeboden bij eventuele verbeteracties. Basisschool St. Willibrordus is met de gemeente Bergeijk in gesprek om de verkeerssituatie bij de school te verbeteren.

De gemeente Bergeijk heeft ons laten weten dat de dorpsraden en de Kernraad bij de actualisatie van de Gemeentelijke Visie Mobiliteit (GVM) in 2018 betrokken worden. Ten behoeve van onze bijdrage aan de GVM 2018 heeft de Kernraad een samenvatting van de meldingen van onveilige verkeerssituaties per straat opgesteld. Met de aanbieding van dit overzicht aan de gemeente Bergeijk beschouwt de Kernraad haar project ‘Verkeersveiligheid’ als afgesloten. Natuurlijk zal de Kernraad verbeterinitiatieven op het gebied van verkeersveiligheid van inwoners, organisaties en verenigingen op verkeersveiligheidsgebied blijven ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Math Stultiens, Voorzitter.

  

Toekomstvisie Bergeijk.

 

De Kernraad Riethoven heeft van de gemeente Bergeijk de rapporten 'Bergeijk - Nota van Bevindingen' en 'Bergeijk - Toekomstvisie' ontvangen. Deze nota's zijn inmiddels ook toegankelijk via de website van de gemeente Bergeijk (Bergeijk - Toekomstvisie 30-5-17.pdf en Bergeijk - Nota van bevindingen 30-5-17.pdf).

Deze nota's zijn het resultaat van het onderzoek naar de toekomst van de gemeente Bergeijk. Op 27 juni as. beslist de gemeenteraad over de toekomstvisie en bepaalt daarmee de koers voor de gemeente Bergeijk voor de komende jaren.

Wij willen iedereen in Riethoven bedanken, die heeft bijgedragen aan deze toekomstvisie; de bijeenkomst in de Rietstek op 8 maart jl. was met 56 deelnemers aan de enquête zeer druk bezocht.

De Kernraad zal de uitwerking van de toekomstvisie nauwlettend volgen en samenwerken met de gemeente om vorm te geven aan de aanbeveling om direct te investeren in participatiekracht van de gemeenschap.

Nogmaals dank voor uw bijdrage,

Namens de Kernraad,

Math Stultiens, voorzitter.

 

Informatieavond uitvoering Centrumplan.

 

Op 29 augustus heeft de gemeente Bergeijk samen met bouwbedrijf Heijmans in de Rietstek een toelichting gegeven op de uitvoering van de laatste fase van het centrumplan Riethoven.

De avond stond onder leiding van wethouder Mathijs Kuijken; verder waren aanwezig de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente en verantwoordelijk management en uitvoerder van het bouwbedrijf. Na een korte toelichting op het plan werd ingegaan op de fasering van de werkzaamheden. Gestart wordt in week 37 en in week 50 moet het werk aan riolering en bestrating gerealiseerd zijn.

Gedurende de werkzaamheden worden omleidingroutes voor het verkeer ingesteld; de betreffende straten, Dorpsplein en Dorpsstraat, worden beurtelings voor beperkte periodes afgesloten. Fietsverkeer kan doorgang blijven vinden. De busverbinding blijft gehandhaafd, zij het via een andere route. De kerk blijft gedurende de gehele periode bereikbaar.

De geplande groenvoorziening in de Dorpsstraat en Schoolstraat wordt tijdens het plantseizoen in het voorjaar van 2018 gerealiseerd. Over deze groenvoorziening wordt nog overleg gevoerd met de ‘Klankbordgroep Centrumplan´, waarin de omwonenden, belanghebbenden en de Kernraad zitting hebben.

Er waren ongeveer twintig dorpsgenoten aanwezig; zij hebben onder andere vragen gesteld en beantwoord gekregen over verkeersmaatregelen op de omleidingroutes, de parkeerplaatsen in het plan en de status van de oude bomen op het dorpsplein en het kerkplein. Voor wat de bomen betreft: voor de zieke vrijheidsboom is een kapvergunning aangevraagd en er wordt een stek van de deze oude linde terug geplant; de rode beuk tussen het oude gemeentehuis en de kerk is in het plan opgenomen.

De gemeente Bergeijk heeft toegezegd via de lokale krant en het weekblad en via de gemeentelijke internetsite te communiceren over de voortgang en de omleidingroutes. De uitvoerder van bouwbedrijf Heijmans is op de locatie aanspreekbaar voor omwonenden bij problemen of vragen.

Kernraad Riethoven

                                           

 

                    

                       

              

 

 • Buul vankopie.jpg
 • 310T001_sponsorpositie1f.jpg
 • Aspergeboerderij Boshovenkopie.jpg
 • Volmolenkopie.jpg
 • Innoteckopie.jpg
 • 310T001_sponsorpositie1a.jpg
 • boktor.jpg
 • Elektro Theuwskopie.jpg
 • 310T001_sponsorpositie1c.jpg
 • Hermanskopie.jpg
 • Kempen autorijschoolkopie.jpg
 • 310T001_sponsorpositie1e.jpg
 • 310T001_sponsorpositie1d.jpg
 • Klicmeldingkopie.jpg
 • Drukkerij Snepkopie.jpg
 • solkopie.jpg
 • 310T001_sponsorpositie1b.jpg
| Copyright St Gemeenschapswerk de Rietstek ©2017 | privacy & cookies | disclaimer | login | Webdesign & CMS powered by |
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd